Nejste již ztraceni, našli
jste partnera, provedeme
Vás nařízením GDPR!

Více o pre-auditu

Pre-audit-GDPR, nebo-li:
rychle, levně, komplexně.
Nejdříve vědět, poté adekvátně reagovat!

Více o pre-auditu

Pokud stále váháte,
ozvěte se nám,
jsme Vám k dispozici!

Kontakt

Vítejte,

a to na počátku Vaší cesty k dosažení souladu s Obecným nařízením GDPR. Z praxe víme, že společnosti ochranu osobních údajů v minulosti příliš neřešily. Nyní se ukazuje jako cesta trnitá, plná slepých uliček a samozvaných odborníků. Proto jsme pro Vás připravili službu Pre-auditu GDPR, který Vám pomůže velmi rychle, za přijatelnou cenu a hlavně s kvalitními odborníky se zorientovat v otázce, co pro Vás GDPR vlastně znamená a jak na Vás dopadne.

Zjistit více o Pre-auditu

O společnosti ISECO

Společnost ISECO Consulting je tým specializující se na informační bezpečnost a zvláště na legislativní poradenství (GDPR, eIDAS, ZoKB, vyhlášky ČNB a další).

Obecnému nařízení GDPR se členové týmu ISECO Consulting věnují již od doby zveřejnění ve věstníku, tedy od doby, kdy již bylo jisté jeho finální znění a následná účinnost za více jak dva roky. Zástupci řešitelského týmu byli i členy Pracovní skupiny pro legislativu v oblasti ochrany osobních údajů koordinovanou Úřadem vlády ČR (tedy aktivní účastníci tvorby lokální adaptace zákona o ochraně osobních údajů). Jsou zvanými řečníky na mnoha odborných konferencí a seminářích v této oblasti. Realizační tým je sestaven ve spolupráci s paní Evou Škorničkovou, specialistkou na problematiku ochrany osobních údajů, autorkou a provozovatelkou portálu www.gdpr.cz.

Více o ISECO Consulting

Pre-audit GDPR

Nejen že Obecné nařízení GDPR požaduje zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací s osobními údaji, ale též je zapotřebí, aby i vedení společnosti rozumělo šíři a cílům regulace, jakožto i požadavkům Vás, osob kteří tuto problematiku řeší.
Doporučujeme tedy každému se prvotně zorientovat v různorodosti jimi vykonávaných činností, účelů zpracování i typů osobních údajů, se kterými ve společnosti nakládáte. Tomuto posouzení, jakožto ucelené hrubé analýze dopadů, která pro mnoho menších společností může být i tím zcela dostatečným podkladem pro činnosti vedoucí k souladu s Obecným nařízením GDPR, říkáme Pre-audit. V okamžiku případné kontroly je dokument z Pre-auditu přesně tím, čím můžete podložit kontrolnímu orgánu Vaši snahu tuto problematiku řešit.

Více o službě Pre-audit GDPR

Pre-audit GDPR

99
Článků GDPR

Posoudíme šíři dopadu Na Vaši organizaci (ač sumarizovaně) z pohledu všech ustanovení GDPR.

173
Recitálů

Posoudíme dopad nejen dle ustanovení, ale i dle kontextu a myšlenek preambulí GDPR.

1
Časová úspora

Minimalizujeme Vaši zátěž. 1 workshop, 1 dotazník, 1 schůzka, 1 výstup, 1 cena.

4
Oblasti GDPR

Posoudíme dopady GDPR na Vás z pohledu právního, IT, bezpečnosti a compliance.

Více o službě Pre-audit GDPR

Kontaktujte nás