Proč my

Společnost ISECO se zaměřuje na dodávky technologií a poskytování služeb v oblasti informační a IT bezpečnosti.

Jsme tým specializující se na legislativní poradenství (GDPR, eIDAS, ZoKB, vyhlášky ČNB a další). GDPR se věnujeme od jeho vzniku a doby zveřejnění ve věstníku. Naši zástupci jsou členy pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme zvanými řečníky na mnoho odborných konferencí a seminářů v této oblasti. Zároveň pořádáme i vlastní specializované semináře. Realizační tým je sestaven ve spolupráci s advokátkou paní Mgr. Evou Škorničkovou, uznávanou specialistkou na problematiku ochrany osobních údajů, autorkou a provozovatelkou portálu www.gdpr.cz.

GDPR

Textace nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vodítka skupiny WP29

Pracovní skupina pro ochranu údajů (WP29) je nezávislý poradní orgán Evropské komise. Jejich stanoviska a další dokumenty vypracované skupinou WP29 upřesňují požadavky na ochranu osobních údajů stanovené právem EU, a to ve snaze o jednotnou interpretaci komunitárního práva.

Pracovní tým

Jiří Slabý
Ing. Jiří Slabý, Ph.D.

Vedení projektu, expert na oblast informační a kybernetickou bezpečnost

Kateřina Minaříková
Ing. Kateřina Minaříková, CISA, CISSP

Expert na oblast řízení bezpečnosti

Radek Beneš
Ing. Mgr. Radek Beneš, MSc.

Soudní znalec v oblasti ICT a bezpečnosti, expert na ochranu osobních údajů

Monika Jeglová
Monika Husařík Jeglová

Business analytik se zaměřením na identifikaci osobních údajů a dotčených oblastí

Produkt

 • Aktuální stav

  Při minimalistické verzi Vám propůjčíme nástroje, ideálně Vám však provedeme analýzu samostatně.

 • Souladný stav

  V sumarizovaných oblastech nad celým GDPR Vám provedeme rozdílovou analýzu, neboli vyznačíme, co musíte řešit.

 • Výstup

  Jednotný a kompaktní výstup, sumarizující stav včetně následných doporučení.

Řeší Vám

Potřebujete vědět, poté adekvátně jednat.

Budete mít jasno v oblastech:

 • Kde nakládáte s osobními údaji
 • Zda máte právní tituly
 • Jaké máte základní účely
 • V jakých jste rolích zpracování
 • Zda jste schopni plnit práva a jak
 • Zda máte v pořádku dokumenty a co s tím
 • Zda řešíte správně informační povinnost
 • Zda máte mezery v IT, IS, SW ...
 • Jak jste na tom s bezpečností dat
 • Zda potřebujete DPO (Pověřence)
 • Jaké oblasti GDPR na Vás dopadnou
 • Co se zjištěným stavem dále
 • Doporučení co dříve, co později
 • Prezentace pro vedení, řešitele

Doporučení

“ ABRA Software doporučuje konzultantské služby ISECO zejména v oblasti GDPR a IT bezpečnosti. ” ABRA a.s., klient
“ Konzultanti z ISECO pomáhali definovat správnou formu podpory GDPR do IS ABRA Gen. ABRA Gen je chytrý a vysoce variabilní ERP systém, který zjednodušuje řízení a organizaci procesů. Mimo jiné vám pomůže nakládat s osobními údaji bezpečně v odpovídajících firemních procesech. Vše v jednom systému, od jednoho dodavatele. ” Martin Jirmann, generální ředitel
Spolupráce ABRA