Služba Pre-audit GDPR

Pre-audit je základem úspěšného projektu k dosažení souladu s Obecným nařízením GDPR. Začátek je vždy složitý, a to hlavně bez předchozích zkušeností. Příprava souladu na GDPR není akcí pro jednotlivce, ale pro celý tým lidí, kdy doporučujeme se věnovat této disciplíně ve složeném týmu s členy z právního, IT a compiliance oddělení, včetně zástupců business analýzy. Nemáte tyto specialisty interně či nemají potřebné zkušenosti či kapacitu? Umíme pomoci! Pre-audit může být právě pro Vaši společnost tím jediným, potřebným dokumentem doporučení na kterém vystavíte svůj soulad v oblasti ochrany osobních údajů. Pre-audit GDPR obsahuje následující, základní oblasti:

Analýza AS-IS stavu

Základem je analyzovat veškeré zpracování osobních údajů ve Vaší společnosti, a to napříč všemi obchodními i podpůrnými procesy. Mysleli jste na webové stránky, cookies, IP adresy, telefonní hovory na ústředně, sledování vozidel a na další zpracování osobních údajů?

Analýza TO-BE stavu

Jakmile je analyzován současný stav, je možné k němu přiřadit potřebný (budoucí) stav. Ten je již potřeba sestavit s právními specialisty, IT odborníky a bezpečnostními techniky.

Výstup a doporučení

Pre-audit si neobjednáváte pro analýzy, ale pro jasný, celistvý a souhrnný dokument, jak GDPR na Vás dopadá a vysvětlení, co s tím. Výstup je přehledný, obsahuje všechna zjištění s přiřazenými souhrnnými doporučeními v oblastech, kde byl zjištěn nesoulad.

Proč vlastně Pre-audit

Náhled dokumentu Pre audit GDPR
Pre-audit GDPR Vám dodá, a to v šíři celé Vaší společnosti, sumarizovaný přehled nesouladů a doporučení k jejich odstranění. Výstup je přehledně rozdělen do základních osmi oblastí dle textace a ustanovení Obecného nařízení GDPR.

GDPR nedopadá na všechny stejně. Jak dopadá přesně na Vás? Jste menší či střední společnost a myslíte si, že projdete k souladu lehce? Nebo naopak již vidíte ty stovky osobních údajů v plné šíři Vašeho podnikání a nevíte jak se do GDPR ponořit? Pre-audit pro některé společnosti poskytne jen výchozí uchopení široké problematiky ochrany osobních údajů a některým společnostem poskytne naprosto dostatečný a detailní podklad k vypořádání se s novým nařízením Evropské unie. Jiní budou potřebovat další, detailní audit v dílčích oblastech, který detailně zmapuje kontext zpracování, účely, právní tituly zpracování, zda zpracováváte osobní údaje či zvláštní kategorie osobních údajů, kde se nacházíte v roli správce, zpracovatele, subzpracovatele nebo příjemce, zda zpracováváte osobní údaje či je zasíláte ke zpracování i mimo EU, zda splňujete podmínky pro vytvoření nové pracovní pozice DPO, jak jste připraveni na silnější práva subjektů údajů a mnohá další. V tom všem Vám udělá Pre-audit pomůže.